Tietoa yhdistyksestä

Prodekon alumni on prodekolaisten alumnijärjestö, jonka missio on

* vaalia ja edistää tuotantotalouden opinalan ja Prodekon henkeä ja identiteettiä;
* kehittää ja tukea jäsenistön henkisiä ja ammatillisia pyrkimyksiä;
* hyödyntää jäsenistön tietotaitoa tieteen edistämiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Tätä tehtävää toteutetaan erilaisin toimintamuodoin. Näitä ovat mm.

* jäsenkunnan yhteyden- ja hauskanpitomahdollisuuksien edistäminen erilaisten jäsenpalvelujen, mm. yhteisten tapahtumien ja tiedottamisen kautta
* jäsenten ammatillisen kehittymisen tukeminen
* ikkuna niin työelämään siirtyneelle kuin yhä opiskelevalle jäsenkunnalle tuotantotalouden alan akateemiseen maailmaan
* jäsenistön yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana toimiminen

Toimintaan kuuluu myös yhteistyö Tuotantotalouden osaston ja Prodekon kanssa eri muodoissaan, niin hauskanpidon kuin ammatillistenkin asioiden merkeissä. Olemme lisäksi yhteyksissä vanhan TKK:n alumnijärjestöön Polialumniin ja muiden kiltojen alumniyhdistyksiin tai -klubeihin.

Prodekolaisten alumnijärjestöstä on puhuttu vuosikaudet. Myöhäissyksyllä 1998 Prodeko kutsui vanhoja jäseniään kasaan alumnijärjestön perustavaan kokoukseen. Tuolloin perustettavan alumnin järjestön nimeksi tuli ”Prodekon seniorikilta”, joka myöhemmin muutettiin Prodekon alumiksi. Perustavan kokouksen aikana alumnin jäsenmääräksi tuli jo muutama kymmentä. Nykyään jäsenmäärä huitelee 2000 paremmalla puolella. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin sekä prodekolaisia että entisiä prodekolaisia mm. Ville Haapalinna (pj), Jenni Eloranta, Jussi Räisänen, Sari Ståhlberg (silloin Naukkarinen), Perttu Nihti, Kimmo Jaakkola (siht), Kaj Hagros ja Miia Martinsuo.