Alumnitiedote 3/2005

Hyvä Prodekon Alumnin jäsen,

Ruudullasi on Prodekon Alumnin kolmas tiedote vuonna 2005. Mikäli sinulla on kommentteja koskien tiedotetta tai kaipaat lisätietoja Alumnin toiminnasta, voit kirjoittaa minulle osoitteeseen markus.makela@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. . Prodekon Alumnin verkkosivut ovat osoitteessa http://alumni.prodeko.org/ja Prodekon osoitteessa http://www.prodeko.org. Prodekon Alumnin aiempia tiedotteita on väliaikaisessa säilytyksessä täällä.

Ystävällisin terveisin,

Markus Mäkelä

Prodekon Alumnin puheenjohtaja

P.S. Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, muistathan kertoa meille, mikäli yhteystietosi muuttuvat. Päivitykset hoitaa alumnikoordinaattori Antti Suorsa ( asuorsa@cc.hut.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. ).

1 PRODEKON ALUMNI

1.1 Valmistautuminen Prodekon 40-vuotisjuhlallisuuksiin

1.2 Kuulumisia

1.2.1 Prodeko Recruiting

1.2.2 Prodekon Alumnin toiminnan kehittämisestä

1.2.3 Alumnin uudet verkkosivut

1.2.4 Synergioita toimintaan: Otaniemen alumniseuroille perustettiin yhteistyöelin

1.2.5 Muutos Prodekon Alumnin hallituksen kokoonpanoon

1.2.6 Aiemmat tapahtumat

1.3 Tulevat tapahtumat

1.3.1 Prodekon Alumnin perinteiset sitsit lauantaina 24.9.2005 klo 18

1.3.2 Sikajuhlat perjantaina 18.11.

1.3.3 Kutsu Prodekon Alumni ry:n syyskokoukseen tiistaina 22.11.2005 ja uusien Prodekon Alumnin hallituksen jäsenten valinta

1.3.4 Talviexcu ja talvihiihtotapahtuma

2 TUOTANTOTALOUDEN KILTA PRODEKO

2.1 Prodekon ja PoRan tapahtumia alkusyksystä 2005

3 UUTISIA JA TAPAHTUMIA TUOTANTOTALOUDEN OSASTOLLA

3.1 Palkintoja tuotantotalouden opiskelijoille ja henkilökunnalle

3.2 Lahjoituksia

3.3 Nimityksiä Tuotantotalouden osastolla

3.4 Väitöstilaisuuksia tuotantotalouden osastolla
1 PRODEKON ALUMNI
1.1 Valmistautuminen Prodekon 40-vuotisjuhlallisuuksiin

Prodeko täyttää 40 vuotta vuonna 2006. Juhlavuotta juhlistetaan monin tavoin; Prodekon alumneille näkyvimpiä muotoja ovat kaikkien aikojen suurin Prodekon vuosijuhla Diskonttaus 40 sekä 40-vuotishistorian julkistaminen sekä uuden Prodekon matrikkelin julkaiseminen. Prodekolla on myös muita juhlimismuotoja, joista tiedotetaan lisää tuonnempana. Juuri nyt on kuitenkin oivallinen hetki alkaa varautumaan vuosijuhlaan ja historiaprojektiin:

1) Diskonttaus 40 järjestetään lauantaina 14. lokakuuta 2006. Diskonttauksesta 40 tulee useiden satojen alumnien ja opiskelevien prodekolaisten voimalla Prodekon kaikkien aikojen suurin vuosijuhla ja tapahtuma ylipäänsäkin sekä yksi Otaniemen teekkari- ja alumniyhteisöjen suurimmista tapahtumista lähivuosina. Pyydämme Sinua kertomaan juhlasta ystävillesi ja tuntemillesi prodekolaisille, ilmoittamaan omasta saapumisestasi paikalle ja mielellään organisoimaan enemmänkin prodekolaisia opiskelutovereita osallistumaan. Ja ellet omana opiskeluaikanasi tutustunut laajasti muihin prodekolaisiin, tämä on erinomainen paikka tehdä se. Prodekon Alumnin toiminta järjestönäkin on vahvassa kehitysvaiheessa ja Diskonttaus 40 on pitkiin aikoihin paras paikka nähdä ystäviä ja tutustua uusiin ihmisiin. Lisätietoa: Prodekon Diskonttaus 40 –vastaava Kimi Arima, 044 535 6307. Prodekon Alumnin hallituksessa suurdiskonttausta koordinoi Riina Helminen ( riinahelminen@yahoo.comTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. , 040730 9799); Riinaan voi ottaa yhteyttä kaikkien järjestelyihin liittyvien hyvin ehdotusten ja ”strategisten kysymysten” kanssa – muutoin toivoisin, että kontaktipisteenä olisi Kimi. Toivomme, että juhlimisesta kiinnostuneet merkitsevät juhlapäivän jo nyt kalentereihinsa.

2) Diskonttauksessa 40 on tarkoitus julkistaa Prodekon 40-vuotishistoria, joka käsittelee Tuotantotalouden kerho PRODEKOn, Tuotantotalouden kilta Prodekon, Prodekon Seniorikillan ja Prodekon Alumnin sekä Polyteknikkojen Raittiusseuran vaiheita 1960-luvun puolivälistä alkaen. Uskomme, että historia paitsi palauttaa mieleen hienoja muistoja vanhimmille tieteenharjoittajille, myös luo tietoisuutta prodekolaisesta ”kulttuuritaustasta” nuorimmille ja lujittaa yhteenkuuluvuutta yli ikäpolvien.

Lisätietoa historiateoksesta – yritysten ja alumnien tukea tarvitaan!

Historian kirjoittajaksi on alustavasti vahvistumassa VTM Anu Heiskanen, joka on viimeistelemässä historian väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, poliittisen historian laitoksella. Hän on toiminut historian tutkijana 1990-luvulta alkaen. Hänellä on myös aikaisempaa kokemusta ylioppilasliikkeen historiankirjoituksesta.

Työssään kirjoittajaa tukee historiatoimikunta, jossa on Prodekon Alumnin edustajia sekä vanhemmasta että nuoremmasta ikäpolvesta sekä Prodekon edustaja ja neuvonantajana TKY:n edustaja.

Yritysten tuki projektille on erittäin tärkeää. Otamme yhteyttä yrityksiin syyskuun ja marraskuun 2005 välisenä aikana. Yritykset pääsevät tyylikkäällä tavalla näkyville tässä ammattilaishistorioitsijan tutkimukseen ja kirjoitustyöhön perustuvassa teoksessa. Historia painetaan tyylikkääksi, kuvitetuksi kirjaksi ja sitä myydään alumneille, prodekolaisille sekä Suomen yliopisto- ja kaupunginkirjastoille, jotka usein hankkivat vastaavat järjestöhistoriat hyllyilleen. Sponsoritukeen luonnollisesti sisältyy yritykselle omistettu kappale historiateoksesta. Lisäksi tukeen sisältyy mahdollisuus hankkia lisäkappaleita edullisesti.

Myös yksityishenkilöiden tuki historialle on arvokasta. Pyydämme tukijoita ottamaan yhteyttä Markus Mäkelään ( markus.makela@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. ). Henkilötukijoiden nimet esiintyvät historiateoksen johdantosivuilla.

Jos Sinulla on hallussasi jotain vanhaa Prodeko-aiheisia dokumentteja kuten valokuvia, excujulkaisuja tai muuta vastaavaa, olisi niiden käyttöön saaminen arvokasta projektin kannalta ( markus.makela@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. ).
1.2 Kuulumisia
1.2.1Prodeko Recruiting

Prodekon ja Prodekon Alumnin yhdessä perustama Prodeko Recruiting Oy on kesän ja alkusyksyn aikana jatkanut kasvuaan. Yrityksen liikevaihtoennustetta ensimmäisen vuoden osalta on jouduttu korjaamaan jo kahteen kertaan nykyisen luvun ollessa yli 100 000 euroa. Yrityksen menestys on luonut Prodekolle ja Prodekon Alumnille uuden haasteen ja mahdollisuuden, jota molempien yhdistyksien hallitukset nyt käsittelevät.

Yritys lanseerasi kesän lopussa valmistuneille suunnatun suorahakupalvelun jonka tavoitteena on helpottaa tuotantotalouden diplomi-insinöörien rekrytoimista. Palvelu on alkuvaiheessa suunnattu työuraana aloittelevien henkilöiden rekrytoimiseen, mutta laajennettaneen jatkossa koskemaan koko alumnia. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on saavuttaa kriittinen massa rekisteröityneissä diplomi-insinööreissä jotta palvelun saatavuus voidaan nostaa riittävälle tasolle.

Mikäli koet että sinulla olisi jotain annettavaa yritykselle, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen hallitus@prodekorecruiting.comTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. . Yritys on erityisen kiinnostunut kuulemaan Alumnin jäsenistä joilla on työkokemusta henkilöstövuokraus tai suorahaku alalta.

1.2.2 Prodekon Alumnin toiminnan kehittämisestä

Prodeko ja Prodekon Alumni suunnittelevat keräävänsä yhteen alumnikunnan seniorihenkilöitä – liike-elämän ja yhteiskunnan muiden sektoreiden vaikuttajia – neuvonantajikseen. Heidän kanssaan yhteistyössä toimimalla Prodeko ja Prodekon Alumni voivat saada tärkeitä neuvoja ja kehitysajatuksia sekä kontakteja toimintansa kehittämistä varten. Selvitystä tekee erillinen Prodekon Alumnin työryhmä. Lisätietoja: Markus Mäkelä: markus.makela@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. , 050-520 7770.
Alumnin uudet verkkosivut

Prodekon Alumni on julkaissut uudet verkkosivut osoitteessa http://alumni.prodeko.org Sivustosta tullaan rakentamaan entistä dynaamisempi. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tehdä siitä jokaisen alumnilaisen informaatio portaali, jossa voi mm. Päivittää omia yhteystietojaan, lukea Prodekon Alumnin ja sen sidosryhmien tiedotteita, etsiä tuttujen yhteystietoja, keskustella alumnin asioista ja ilmoittautua tapahtumiin.

Sivuston käyttämä Mambo Open Source –teknologia mahdollistaa sivujen helpon muokkaamisen. Ajatukset sivustomme jatkokehittämisestä ottaa vastaan Mikko Rönkkö, mikko.ronkko@iki.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. .

Sivuston sisältö on pääosin valmis, mutta sen julkaiseminen vaatii vielä muutamaa muokkausta.
1.2.4 Synergioita toimintaan: Otaniemen alumniseuroille perustettiin yhteistyöelin

TKY:n killoista jo kuudella on alumniseura. Nämä killat ovat Sähköinsinöörikilta, Kemistikilta, Fyysikkokilta, Koneinsinöörikilta, Tietokilta ja Prodeko. (Lisätietoa alumniseuroista saat TKK:n PoliAlumnin verkkosivulta http://www.alumni.tkk.fi/alumniyhdistykset.html.) Lisäksi teekkariyhteisön katukuvassa näkyy muita alumnitoiminnan muotoja: esimerkiksi TKY:llä on kunnia-alumnijärjestönsä Pyöreän Tornin Kilta, Teknologföreningenillä on luonnollisesti tietynlaista alumniyhteydenpitoa ja uutukainen TKK:n jatko-opiskelijayhdistys (http://joy.tky.fi/) on läheisesti TKK:n alumneihin yhteisönä liittyvä järjestö.

TKK:n ja TKY:n alumniyhteisössä on katsottu, että ”alumnikillat” voisivat hyötyä kokemuksen ja laajemminkin tiedon jakamisesta sekä muista yhteisten resurssien (esimerkiksi PoliAlumnin www-yhteystietokannan) käyttämisen muodoista. Koordinoituna Otaniemen alumniyhteisö voi myös tehokkaammin vaikuttaa alumneille tärkeisiin asioihin. Loppukeväällä 2005 koottiin Otaniemen alumniseurojen puheenjohtajat yhdistävä alumnityöryhmä ja tämä työryhmä aloitti toimintansa toukokuussa. Prodekon Alumnia edustaa puheenjohtaja Markus Mäkelä. Työryhmän kokoamiseen osallistuivat aktiivisesti Prodekon Alumni sekä TKK:n ja TKY:n edustajat. Lisätietoja: markus.makela@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. .
1.2.5 Muutos Prodekon Alumnin hallituksen kokoonpanoon

Jenni Backholm muutti kesän aikana ulkomaille ja pyysi eroa hallituksesta. Jennin tilalle valittiin 5.9. pidetyssä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa Kaisa Seppä ( kaisa.seppa@iki.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. , 040 777 1333).
1.2.6 Aiemmat tapahtumat

Alumnin perinteeksi muodostuva wappuskumppatapahtuma keräsi tänäkin vuonna lukuisia alumneja Ullanlinnanmäelle wappupäivänä 1.5.

Prodekon, Alumnin ja tutaosaston yhteiset Grillibileet järjestettiin 20.5. Servin Mökissä. Sen ohella, että Grillibileissä syötiin grilliruokaa ja tavattiin opiskeluaikojen tuttuja, siellä jaettiin Prodekon Vuoden opettaja –palkinto (jonka sai jo toista kertaa yritysstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan laboratorion professori Hannele Wallenius) ja lisäksi Prodeko kiitti Jouko Karjalaista pirunnyrkillä poikkeuksen aktiivisesta työstä opintouudistuksen parissa. Grillibileissä myös kuultiin Mikko Rönkön esitys Prodeko Recruiting Oy:stä ja sen tulevaisuuden näkymistä. Juhlien kulminaatiopiste tuli osalla juhlaväestä vastaan TKY:n uudessa saunatilassa Jämeränaukion talossa, osalla puolestaan satamakaupunkimme Helsingin yössä.

Kesäkuun 21. päivänä järjestettiin ekskursio pääomasijoitusyhtiö 3i:lle Helsingissä. Kesäpäivä veti osallistujia mukavasti. Isäntänämme toimi alumni Kalle Helander. Myös TKK:n pääomasijoittamisen professori Markku Maula, joka toimii myös Prodekon Alumnin hallituksessa, piti tilaisuudessa esitelmän.
1.3 Tulevat tapahtumat
1.3.1 Prodekon Alumnin perinteiset sitsit lauantaina 24.9.2005 klo 18

Nyt mukaan sitseille! Alumnin sitseille 24.9.2005 mahtuu vielä mukaan! Ilmoittaudu pikaisesti (viimeistään 12.9.) avecisi kera osoitteeseen jenni.backholm@iki.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. . Jos olet jo ilmoittautunut, niin tulet saamaan lisätietoa sitseistä ensi viikolla.

Sitsipaikkana toimii tietenkin kaikkien rakastama Smökki. Sitsit alkavat klo 18. Meno Otaniemessä jatkuu puolen yön jälkeen Otakaari 20:n saunatiloissa. Hinta tulee olemaan 30-50 euroa sisältäen ruuat, ruokajuomat, hauskaa seuraa sekä tietysti vauhdikasta menoa hyvän musiikin tahdittamana.

Lukkareiksi sitseille ovat lupautuneet taannoiset Prodekon puheenjohtajat Jarno Alhonen ja Merja ”Meiju” Nurminen.

Muistuttaisimme myös jo ilmoittautuneita, että sitseille on hyvä ottaa mukaan riittävästi käteistä.
1.3.2 Sikajuhlat perjantaina 18.11.

Prodekon Sikajuhlat 2005 järjestetään perjantaina 18.11. Alumneille on luvassa jo perinteeksi muodostunutta varjoporsastelua Rantsussa alkaen klo 18. Menneiden muistelusta vastaa 10 vuotta sitten opintonsa aloittanut fuksivuosikerta 1995.

Erityisesti siis toivoisimme paikalle vuoden 1995 vuosikertaa kokeilemaan vieläkö ääni kestää kuuden tunnin Yogi Bearin laulamisen ja heräämisen seuraavana aamuna pirteältä kahdeksaksi matikkaa lukemaan (tai nykyään ehkä tekemään jotain muuta). Varjokarjuiksi ovat luonnollisesti tervetulleita kaikki muutkin alumnit – sitä mukavampihan on yhdessä verestää vanhoja silmiä, mitä laajempi edustus on paikalla. Tarkoitus on myös mennä jossain vaiheessa iltaa tekemään smökkitarkastus itse sianpääpaikalle. Sitä tarkoitusta varten Prodeko on varannut sopivan kiintiön lippuja Alumnin käyttöön.

Alumnin hallituksen puolesta tapahtumaa organisoivat Kaisa Seppä ja Oula Järvinen. Jos olet kiinnostunut osallistumaan ideointiin tai järjestelyihin, ota yhteyttä: kaisa.seppa@iki.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. / 040 777 1333 tai oula@iki.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. / 050 486 0153.

Itse Prodekon järjestämistä Sikajuhlista lienee myöhemmin syksyllä odotettavissa tietoa www:hen, luultavasti osoitteeseen http://www.prodeko.org/sikajuhlat/.
1.3.3 Kutsu Prodekon Alumni ry:n syyskokoukseen tiistaina 22.11.2005 ja uusien Prodekon Alumnin hallituksen jäsenten valinta

Prodekon Alumnin sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 22.11.2005 kello 18.00 TUAS-talon (Otaniementie 17, Espoo) salissa TU5, 1. kerros. Prodekon Alumni ry:n hallitus kutsuu ry:n jäseniä osallistumaan kokoukseen. Kokouksen esityslista löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta http://alumni.prodeko.org/syyskokous

Prodekon Alumni ry:n hallitukseen etsitään neljää uutta jäsentä erovuorossa olevien tilalle kalenterivuosiksi 2006 ja 2007. Edessä ovat mielenkiintoiset toimintavuodet, joihin ajoittuu Prodekon 40-vuotisjuhla sekä Alumnin toiminnan monipuolistaminen yhteistoiminnassa monien tahojen, kuten yrityselämän keskeisissä asemissa toimivien neuvonantajien kanssa. Toiminta Prodekon Alumnin hallituksessa tarjoaa näköalapaikan myös muille yhteiskunnan tahoille ja tarjoaa esimerkiksi yhteyden ja vaikuttamiskanavan Prodeko Recruiting Oy:n toimintaan sekä yhteyden korkeakouluun ja tuotantotalouden osastoon. Hallituksessa työskentelemisestä kiinnostuneet, pyytäisin teitä ottamaan yhteyttä: markus.makela@tkk.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. . Annan mielelläni lisätietoja.
1.3.4 Talviexcu ja talvihiihtotapahtuma

Alumni suunnittelee Perttu Nihdin johdolla talviekskursiota, jolla olisi mahdollisesti mobiiliteema ja joka pidettäisiin mahdollisesti tammikuussa 2005. Lisätietoa tästä tulee myöhemmin.

Alumnissa suunnitellaan myös laskettelutapahtumaa keväälle 2006. Paikkana ajateltiin mm. Leviä. Ehdotuksia paikasta tai muista seikoista voi lähettää Oula Järviselle: oula@iki.fiTämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen päälle nähdäksesi osoitteen. / 050 486 0153..

2 TUOTANTOTALOUDEN KILTA PRODEKO
2.1 Prodekon ja PoRan tapahtumia alkusyksystä 2005

Kurkista, mitä Prodekon arkeen ja juhlaan kuuluu nykyisin! Voit lukea tapahtumista erilliseltä sivulta kätevästi HTML-muodossa (linkki yllä väliotsikossa).

3 UUTISIA JA TAPAHTUMIA TUOTANTOTALOUDEN OSASTOLLA
3.1 Palkintoja tuotantotalouden opiskelijoille ja henkilökunnalle

Johtava tutkimusorganisaatio teknologianhallinnan alalla. Tuotantotalouden osasto on tunnustettu yhdeksi maailman johtavista tutkimusorganisaatiosta teknologianhallinnan alalla. Palkinnon myönsi IAMOT (International Association for Management of Technology) ja MESA+ Institute of Nanotechnology Wienissä IAMOT:n vuotuisessa tutkimuskonferenssissa.

The Taylor & Francis Publishers Best Paper Award. Professori (ma.) Annaleena Parhankangas Yritysstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan laboratoriosta sai parhaan pääomasijoittamista käsittelevän paperin palkinnon tärkeimmässä yrittäjyystutkimuskonferenssissa kesäkuussa 2005. Yhdessä Hans Landströmin (Lund University) ja D. Gordon Smith (University of Wisconsin Law School) kanssa kirjoitettu paperi käsitteli konfliktinhallintaa pääomasijoittajien ja yrittäjien yhteistyösuhteissa.

Vuoden opettaja -palkinto. Tuotantotalouden opiskelijat äänestivät Professori Hannele Walleniuksen Yritysstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan laboratoriosta Tuotantotalouden osaston vuoden opettajaksi toukokuussa 2005.
3.2 Lahjoituksia

Hewlett-Packard lahjoitti Yritysstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikölle 40000 Euron edestä langatonta tietotekniikkaa. Lahjoituksen luovutti Toimitusjohtaja Paul Paukku, Hewlett-Packard Finland, juhlallisessa lahjoitustilaisuudessa 14. kesäkuuta 2005.
3.3 Nimityksiä Tuotantotalouden osastolla

TkT Tuula Pohjola dosentiksi ajalle 1.5.2005 – 30.4.2010, alana ympäristöjohtaminen ja -laskenta
3.4 Väitöstilaisuuksia tuotantotalouden osastolla

Henkilö: TkL Niina Rintala
Aika: 29.4.2005 klo 12
Paikka: TUAS-talo, luentosali TU2
Aihe: Technological Change and Job Redesign: Implications for the Quality of Working Life. A Qualitative Case Study into Employee Experiences during the Digitalization of Radio and Television Program Production
Vastaväittäjät: Professori Pascale Carayon, University of Wisconsin-Madison, USA
Valvoja: Professori Eila Järvenpä

Henkilö: DI Jussi Autere
Aika: 29.4.2005 klo 13
Paikka: K-sali (Otaniementie 1)
Aihe: The Impact of Referents on Entrepreneurship – Growth of Small and Medium Sized Software Companies in Three Finnish Regions
Vastaväittäjät: Professori Johan Wiklund, Jönköping International Business School, Ruotsi
Valvoja: Professori Erkko Autio

Henkilö: TkL Mikko Kärkkäinen
Aika: 29.4.2005 klo 13
Paikka: TUAS-talo, luentosali TU2
Aihe: Forwarder independent systems – Problem description and solution design proposal
Vastaväittäjät: Professor (emeritus) E. Vollman, International Institute for Management, Lausanne, Sveitsi Professori Jari Juga, Oulun yliopisto
Valvoja: Dosentti Jani Holmström

Henkilö: TkL Inkeri Ruuska
Aika: 19.8.2005 klo 12
Paikka: TUAS-talo, luentosali TU2
Aihe: Social structures as communities for knowledge sharing in project-based environments
Vastaväittäjt: Professori J.H. Erik Andriessen, Delft University of Technology, Hollanti
Valvoja: Professori Matti Vartiaine

Henkilö: DI Jani Roman
Aika: 27.8.2005 klo 12
Paikka: TUAS-talo, luentosali TU2
Aihe: A study of organizational dialogue. Facing the truth, gaining inspiration and creating understanding of the function of an organization
Vastaväittäjät: Tutkijaprofessori Tom Arnkil, Stakes ja psykol. tri Jaakko Seikkula, Jyväskylän yliopisto
Valvoja: Professori Matti Vartiainen

Henkilö: DI Johanna Småros
Aika: 16.9.2005 klo 12
Paikka: TU1 (TUAS-talo, Otaniementie 17)
Aihe: Information Sharing and Collaborative Forecasting in Retail Supply Chains
Vastaväittäjät: Professori Jan C. Fransoo, Technische Universiteit Eindhoven, The Netherlands ja TkT Ulla Tapaninen, Finncarriers Oy Ab
Valvoja:Professori Kari Tanskanen.

19.9.2005 – Markus Mäkelä ja Mikko Rönkkö (osa 3: Markku Maula)